Sociala medier

Följ de olika brukarråden på sociala medier

Brukarrådet Missbruk/beroende Sverige                                  

Brukarrådet Missbruk/beroende Sverige

Brukarrådet Jönköping

Brukarföreningen för missbruks- och beroendevården i region Jönköpings län

Brukarrådet Västmanland

Brukarrådet för missbruk & beroende frågor i Västmanland

Brukarrådet Västra Götaland

Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland

Brukarrådet Västernorrland

Brukarrådet Västernorrland


Samverkan