För ett ökat brukarinflytande i missbruksvården!

Argument för brukarinflytande

Sammanställningen kommer från skriften: ”Påverka beroendevården där du bor!” av FMN och RFHL