För ett ökat brukarinflytande i missbruksvården!

Välkommen till CERAs föreläsning med
Sven Andréasson
den 4 Juni
Sista anmälningsdag är den 30 maj.

Anmäl här

Alkohol och psykisk
ohälsa hänger ihop

CERA

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende.
Se forskning i
Journal club

Kunskapshöjande
Webbinarium
från S.L.A.N
Se här

Kan ses till 2 nov

Pågående utredningar  från Socialdepartementet

Samsjuklighets
utredningen
Samsjuklighets
utredningen
Narkotika
utredningen