Sammanställningen kommer från skriften: ”Påverka beroendevården där du bor!” av FMN och RFHL