Brukarstyrd Brukarrevision

en metod för utvärdering och kvalitetssäkring ur ett användarperspektiv

Brukarinflytande i missbruksvården

DAGS att genomföra Brukarstyrda Brukarrevisioner inom missbruksvården!

Därför behövs brukarinflytande i missbruks- och beroendevården!

  • Lyfter brukarnas frågor
  • Tillför kunskaper
  • Granskar utifrån ett brukarperspektiv
  • Når verksamhetsutveckling
  • Ökat brukarinflytande!

Föreningen Brukarrådet för Missbruksfrågor erbjuder att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner för att öka brukarinflytandet.

Brukarrevision är en granskning av verksamhet eller enhet som ger vård, stöd eller service till människor. Den utformas och genomförs av brukare eller närstående med egna erfarenheter av likartad verksamhet.

Hör av dig när du vill boka in en Brukarstyrd Brukarrevision i din verksamhet!

Klicka härKlicka härKlicka här

Läs mer:

Om metoden Brukarstyrd Brukarrevision framtagen av Verdandi inom utvecklingsarbetet, Kunskap till praktik, kring missbruk och beroendefrågor.

Om medskapande, brukar- och patientmedverkan på SKL:s hemsida: Brukare och patienter som aktiva medskapare 

Genomförda Brukarstyrda Brukarrevisioner


Vuxenpsykiatrisk mottagning Beroende

Rapport från Brukarstyrd Brukarrevision utförd vid Södra Älvsborgs sjukhus, Borås på mottagningarna


Beroendeteamet SDF Centrum

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision på Beroendeteamet SDF Centrum


Hvidehus, Sollebrunn

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision utförd på Hvidehus, Sollebrunn


Träffen,
Borås

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision utförd på Träffen, Borås


Villa Vägen ut! Karin, Göteborg

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision utförd på Villa Vägen ut! Karin, Göteborg