Seminarium 11 april: Tillsammans för en jämlikare hälsa

Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper, miljöer och geografiska områden. Ett allt viktigare mål för folkhälsopolitiken är att hälsan ska bli mera jämlikt fördelad. I folkhälsoarbetet finns en rad olika aktörer – staten, regioner, landsting och kommuner. En viktig grupp är folkbildningen i form av studieförbund och folkhögskolor samt idéburna organisation. Hur …

Seminarium 11 april: Tillsammans för en jämlikare hälsa Läs mer »