Seminarium 11 april: Tillsammans för en jämlikare hälsa

Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper, miljöer och geografiska områden. Ett allt viktigare mål för folkhälsopolitiken är att hälsan ska bli mera jämlikt fördelad.

I folkhälsoarbetet finns en rad olika aktörer – staten, regioner, landsting och kommuner. En viktig grupp är folkbildningen i form av studieförbund och folkhögskolor samt idéburna organisation.

Hur kan olika aktörerna arbeta tillsammans för att nå en jämlik hälsa för alla medborgare i Västra Götaland?

Program:

Civilsamhället som resurs                      

Jan Linde, författare till boken Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa

 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020          

Charlotta Wilhelmsson, Västkom

Vad gör brukarorganisationer för nytta?            

Jenny Ahto och Sara Svensson, NSPHiG

Emma Ekblom, Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland

 

Dagen är kostnadsfri men anmälan krävs. Vi bjuder på eftermiddagsfika.

Alla deltagare får dessutom ett  exemplar av boken Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa

Seminariet är en del av utbildningspaketet Om droger  2018
Du kan anmäla dig till enskilda seminarier eller hela paketet.

För mer information och anmälan:
www.lansnykterhetsforbundet.nu/omdroger

Anmälan senast 4 april