Västra Götalandsregionen

Gunilla Blad

0706-31 8274
gunilla@brukarstyrd.se

Jan Linde

0705-88 65 84
Jan Linde

Jan Linde
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Erling Zetterman
Hela människan
Gunnar Gabrielsson
Vägen ut
Calle Lundberg
KF Länken Trollhättan
Inger Hultin
Fria Sällskapet Länkarna Borås

Övriga medlemsorganisationer
Spelberoendes förening Göteborg
IOGT-NTO Väst
Verdandi Trollhättan

Anders Olofsson

Anders Olofsson

076-858 45 57
anders@brukarstyrd.se