“Jag lever mitt liv mellan stuprören”- ny rapport om SIP, Samordnad individuell plan

ur rapporten

”I brukarrevisionen framgår att SIP-processen är en känslosam resa. Som enskild eller närstående är en i en utsatt situation inte bara på grund av en psykiska ohälsa utan också genom att det är flera deltagande aktörer som mer eller mindre tillfälligt är inne i ens innersta vardag. Att delta i en SIP upplevs inte bara som ett eller flera möten. Utan det är väldigt tydligt att detta faktiskt handlar om människors liv och framtid. Hos de som varit med om en SIP-process som fungerat, helt eller i vissa fall delvis, väldigt bra, finns en märkbar ton av tacksamhet och tilltro till vården, kommun och andra aktörer. Det är som att det också ger dem en trygghet och ett lugn, men även i vissa fall glädje och med det energi, att veta att saker kan ordna upp sig, att det finns hjälp att få i de situationer man själv inte kan lösa på egen hand. SIP kan i dessa fall leda till avsevärda förbättringar för den enskilde och närstående och ge många positiva sidoeffekter. Exempelvis kan det vara så att man får energi till att börja arbeta, göra roliga saker med sin familj och/eller skaffa nya vänner, det vill säga sådana aspekter som främjar återhämtning efter psykisk ohälsa.”

 

 

http://www.nsphig.se/wp-content/uploads/2018/11/SIP-rapport-2018-fyra-loggor.pdf