Hälsovetardagarna 22-23 mars i Uppsala

Missa inte att anmäla dig till Hälsovetardagarna 22-23 mars i Uppsala.

Där frågor kring brukarinflytande och kommer lyftas, tillsammans med många andra spännande ämnen! En djupdykning i vilken roll civilsamhället har för jämlikare hälsa. Idag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper och målet för välfärdspolitiken är att minska på klyftorna.

Du har därför möjlighet att få lyssna till föreläsare som representerar flera olika organisationer som ständigt utvecklar och främjar kunskapsöverbryggande arbetssätt för att förbättra folkhälsan. Föreläsningarna kommer ha både bredd och djup.

Du kommer att få ta del av både politiska perspektiv på samhällsnivå till konkreta exempel på lokala aktiviteter, allt med fokus på jämlik hälsa och civilsamhällets roll.

För mer information och anmälan!