skaraborgs sjukhus

upptagningsområde: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene,
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

AKTUELLA MOTTAGNINGAR INOM BEROENDE

Skaraborgs sjukhus har ingen Beroendeklinik utan när gäller det beroende och psykiatrisk samsjuklighet, så ligger ansvaret hos Psykiatriska öppenvården vid de Vuxenpsykiatriska mottagningarna som finns på fyra orter i Skaraborg; Falköping, Skövde, Mariestad och Lidköping.

Vuxenpsykiatrisk mottagningar
Lidköping : http://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/avdelningar-och-mottagningar/vuxenpsykiatrisk-mottagning-lidkoping/ 

 
 
 
Allmänpsykiatri- och beroendeavdelning, Falköping
På allmänpsykiatri- och beroendeavdelningen behandlar personer som har ett affektivt sjukdomstillstånd, till exempel svår depression eller svår ångest. Behandlar även pesroner som har någon form av självskadebeteende, med eller utan personlighetsstörningsdiagnos, samt pesroner som har en beroende- eller missbruksproblematik.

Behandlar den sortens sjukdomstillstånd där öppna vårdformer, till exempel psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller primärvård, inte är tillräckliga.

Avdelningen har 16 vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård.

Allmänpsykiatri- och beroendeavdelning, Falköping http://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/avdelningar-och-mottagningar/allmanpsykiatri–och-beroendeavdelning-falkoping/

 

Beroende, mellanvårdsteam, Falköping

Mellanvårdsteamet vänder sig till pesroner som har någon form av missbruk eller beroende, med eller utan andra psykiatriska besvär. Vård och behandling kan ske i personens hemmiljö, via telefon eller inom den psykiatriska verksamheten på sjukhuset.

Arbetar bland annat med bedömningar av abstinenssymtom, stödsamtal och rådgivning kring fortsatta insatser med olika vårdgivare.

Bedriver både akut och planerad vård.

 Mellanvårds teamet: http://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/avdelningar-och-mottagningar/beroende-mellanvardsteam-falkoping/

 

från: Västra Götalandsregionens hemsida

BRUKArorganisationer OCH BRUKARINFLYTANDE

 AA och NA som är aktiva på enheten.

Läs mer om Na-Anom: http://www.nar-anon.se/index.html

Läs med om Anomyma Alkoholister (AA): http://www.aa.se/

Kontakt med det nystartade NarAnon i Skövde och kan hjälpa anhöriga med den kontakten.

Läs mer om Anonyma Narkomaner (NA): https://www.navastra.org/

 

Det finns också ett upparbetat arbete genom Vårdsamverkan Skaraborg där  brukarrepresentanter finns med.

Läs med om Vårdsamverkan Skaraborg: http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverkan-Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/