Kungälvs sjukhus

upptagningsområde: Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

aktuella mottagningar inom beroende

Avdelning 10, beroendepsykiatrisk vårdavdelning

 Avdelning 10 är en beroendepsykiatrisk akutavdelning med tio vårdplatser, som vänder sig till personer med komplicerat missbruk och beroende.

Avdelningen arbetar huvudsakligen med akut abstinensbehandling eller planerad nedtrappning/utsättning av beroendeframkallande läkemedel. En del av uppdraget handlar även om att observera och identifiera eventuell psykiatrisk samsjuklighet.

Arbetet bedrivs i enlighet med nationella riktlinjer och utifrån lokala planer för samverkan. Vi eftersträvar en individanpassad vård och en hög grad av delaktighet där patientens vårdplan är ett styrande dokument. Vi vill gärna involvera anhöriga och närstående i vården och beaktar alltid eventuella barns behov av stöd eller andra insatser. Arbetet sker i samverkan med vårdgrannar, socialtjänst och socialmedicinska mottagningar. 

Läs med om Avdelning 10, beroendepsykiatrisk vårdavdelning: http://www.vgregion.se/s/kungalvs-sjukhus/avdelningar-och-mottagningar/avdelning-10/

BRUKArorganisationer OCH BRUKARINFLYTANDE

På Avdelning 10, beroendepsykiatrisk vårdavdelning är  föreningarna Anonyma Alkoholister (AA),  Anonyma Narkomaner (NA) och KF Länken  aktiva genom att regelbundna möten.:

AA (Anonyma Alkoholister) 

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem. Den är självförsörjande, mångkulturell, opolitisk, icke-professionell och finns tillgänglig nästan överallt. Det finns inga ålders- eller utbildningskrav. Medlemskapet är öppet för alla som vill göra något åt sitt alkoholproblem.

 Läs mer om  Anonyma Alkoholister:
Anonyma Alkoholister: http://www.aa.se/
AA Kungälvsgruppen http://www.aa-goteborg.se/grupper/kungalv.html

 

Anonyma Narkomaner (NA) 

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger.

Läs med om Anonyma Narkomaner:
Information om NA och  Västra Distriktethttps://www.navastra.org/
Möten i Västra Distriktet https://www.navastra.org/moteslistan/

 

KF Länken

Kamrat Föreningen Länken är sammanslutning av män och kvinnor som har en uppriktig och ärlig önskan att börja en ny och nykter tillvaro.

Läs mer om KF Länken: http://www.lankenskamratforbund.se/