Arkiv: Brukarrevisioner

2018

Rapport från Brukarstyrd Brukarrevision utförd vid Södra Älvsborgs sjukhus, Borås på mottagningarna.

2018

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision på Beroendeteamet SDF Centrum

2015

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision utförd på Träffen, Borås

2014

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision utförd på Hvidehus, Sollebrunn

Rapport från Brukartyrd Brukarrevision utförd på Villa Vägen ut! Karin, Göteborg