Emma Ekblom

“Jag lever mitt liv mellan stuprören”- ny rapport om SIP, Samordnad individuell plan

ur rapporten ”I brukarrevisionen framgår att SIP-processen är en känslosam resa. Som enskild eller närstående är en i en utsatt situation inte bara på grund av en psykiska ohälsa utan också genom att det är flera deltagande aktörer som mer eller mindre tillfälligt är inne i ens innersta vardag. Att delta i en SIP upplevs …

“Jag lever mitt liv mellan stuprören”- ny rapport om SIP, Samordnad individuell plan Läs mer »

Integritetspolicy

Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland samordnas av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Vi hänvisar därför till Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands integritetspolicy avseende hantering av personuppgifter (GDPR) för denna webbplats. Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands integritetspolicy beskriver hur nätverket och samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter …

Integritetspolicy Läs mer »

Brukarinflytande och brukarföreträdare lyfts i ny rapport

2014 tog regeringen  ett initiativ till en treårig satsning med syftet öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om de personer som omhändertas. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick i uppdrag att följa upp denna satsning. I en nyligen utgivna rapporten ”En lob i mål? Uppföljning av satsningen för ett förbättrat omhändertagande av berusade personer” ges …

Brukarinflytande och brukarföreträdare lyfts i ny rapport Läs mer »

Seminarium 11 april: Tillsammans för en jämlikare hälsa

Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper, miljöer och geografiska områden. Ett allt viktigare mål för folkhälsopolitiken är att hälsan ska bli mera jämlikt fördelad. I folkhälsoarbetet finns en rad olika aktörer – staten, regioner, landsting och kommuner. En viktig grupp är folkbildningen i form av studieförbund och folkhögskolor samt idéburna organisation. Hur …

Seminarium 11 april: Tillsammans för en jämlikare hälsa Läs mer »