“Jag lever mitt liv mellan stuprören”- ny rapport om SIP, Samordnad individuell plan

ur rapporten ”I brukarrevisionen framgår att SIP-processen är en känslosam resa. Som enskild eller närstående är en i en utsatt situation inte bara på grund av en psykiska ohälsa utan också genom att det är flera deltagande aktörer som mer eller mindre tillfälligt är inne i ens innersta vardag. Att delta i en SIP upplevs …

“Jag lever mitt liv mellan stuprören”- ny rapport om SIP, Samordnad individuell plan Läs mer »